Правителството одобри подписването на Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Република България и Съединените американски щати (САЩ). Споразумението ще бъде подписано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и посланика на САЩ в България Херо Мустафа и е за нов десетгодишен период.

Документът обхваща целите и дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката със САЩ до 2030 г. с акцент върху сътрудничеството по двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за целите на съвместни научни изследвания. Предвидено е съвместните дейности между двете страни да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество. Разходите за изпълнение на Споразумението ще са за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката.


Share Follow

Leave A Reply