Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) провеждат съвместно проучване върху разпространението на заболяването Ку-треска сред рискови групи (официални ветеринарни лекари) на територията на цялата страна. Това съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.

снимка: informo.bg

В проучването са поканени да вземат доброволно участие ветеринарни лекари от всички 28 Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). Целта е да се установят както случаите с остра фаза на инфекция, така и прекарали заболяването. Резултатите ще послужат за навременно диагностициране и адекватно антибиотично лечение на случаите на Ку-треска при официални ветеринарни лекари, както и за установяване на разпространението на инфекцията при тази потенциално рискова група. Въз основа на нивото на разпространение на Ку-треска при официални ветеринарни лекари в бъдеще могат да се организират допълнителни проучвания сред други хора, работещи в среда с повишен риск от заразяване с тази инфекция.

снимка: gustonews.bg

Поради включването на всички 28 области на страната получените резултати могат да бъдат използвани за идентифицирането на нови, високо рискови зони на циркулация на Ку-треска и тяхното включване в надзора на заболяването при животните. Заразяването на хората с Ку-треска става най-често от преживните животни (говеда, овце и кози). Механизмът на предаване на инфекцията при човека се реализира главно аерозолно и по-рядко алиментарно или чрез ухапване от заразени кърлежи. От 2017 г. насам, в България се наблюдават множество и различни по големина спорадични епидемични взривове с локален характер в различни части на страната, се отбелязва в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply

  • Мета