Пчелари от цялата страна обсъдиха в Бургас проблемите и перспективите в сектора. Те са притеснени, че браншът ще остане без подпомагане през новия програмен период 2021-2027 година. Участниците поискаха подкрепа на пчеларството като интегриран сектор и разработване на стратегия за развитието му през следващите 7 години. Пчеларите са притеснени, че в общата селкостопанска политика за периода 2021 – 2027 година пчеларството не е включено в никакви мерки.

снимка: pixabay

Част от предложенията – от заместник-председателя на Националния браншови пчеларски съюз Сребрин Илиев: “Нима българските пчелари не се нуждаят от подпомагане на доходите, която е специфична цел едно на регламента. Там има една точка 2. Ние ще искаме пчеларите да бъдат дописани със запетайка – ЕД “Преживни животни” и пчеларския сектор”. Пчеларите се оплакаха още от лоша реколта основно заради сушата и пръскането на места с пестициди.


Share Follow

Leave A Reply