Само за два месеца и половина служителите от “Технически инспекторат” в ДФ “Земеделие” /ДФЗ/ са извършили близо 7 500 теренни проверки на бенефициенти, заявили участие в схемите, мерките и програмите, които институцията администрира. Това съобщиха от ДФЗ. До момента са направени над 6 000 проверки на място по подадените заявления по схемите и мерките на директни плащания за Кампания 2020. От тях близо 1500, обхващащи 32 29,66 ха, са извършените посещения на място на декларираните площи по схемите за обвързано подпомагане.

снимка: www.alltech.com

След анализ на резултатите от извършените проверки през 2019 г. и спрямо подадените заявления за Кампания 2020, за първите посещения на място са избрани заявления със следните култури: домати – оранжерийно производство, пипер – оранжерийно производство, краставици – оранжерийно производство, домати на открито, пипер на открито, краставици на открито, корнишони на открито, лук, чесън, картофи. По решение на ръководството на МЗХГ и ДФЗ – РА за Кампания 2019 г. контролът на декларираните площи по схемите за обвързана подкрепа е бил увеличен 10 пъти. Извършени са били проверки на 50 процента от заявените площи, при заложени 5 на сто теренни проверки /съгласно европейските регламенти/.

По схемите и мерките на Селскостопански пазарни механизми са извършени над 1 200 теренни проверки. Направените проверки в сектор “Вино” наброяват 250. На 100 процента се инспектират всички проекти преди плащане по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”. По мярка “Кризисно съхранение на вино” пък се проверяват всички подадени проекти преди те да бъдат одобрени. По подмерките на ПРСР 2014-2020 за последните месеци са направени близо 300 проверки на място на проекти с подали заявления за окончателно плащане.


Share Follow

Leave A Reply