Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка от 10 часа редовно правителствено заседание. Програмата в дневния ред на правителството предвижда да бъде разгледано одобрението на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

Ще бъде обсъден и проект за изменение на решение на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на управител и заместник-управител за България и предлагане на кандидатури за директор и заместник-директор за България в Черноморската банка за търговия и развитие. Очаква се министрите да решат и за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както и за изменение и допълнение на решение на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.

Снимка: Informo.bg

Правителството ще разгледа промени на решения по части от Закона за подземните богатства, както и внесения от министъра на енергетиката Теменужка Петкова проект на решение за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Попкралево“, разположено в землището на с. Главан, община Силистра, област Силистра. Очаква се министър Петкова да представи и доклад за отменяне на решението по т. 30 от протокол № 48 от заседанието на министерския съвет на 5 декември 2018 г. и отказ за одобряване издаването на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площта „Злогош“.


Share Follow

Leave A Reply