111 деца лишени от родителска грижа на територията на Община Пловдив ще получат чисто нови преносими компютри с лицензиран софтуер. “Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас”. Това съобщи зам.-кметът с ресор “Европейски политики и социални дейности” Анести Тимчев.

Програмата цели да осигури непрекъснат образователен процес за деца и младежи, които учат и са настанени в социални услуги, в условията на епидемична обстановка. Нови лаптопи ще получат деца, настанени в Центъра за настаняване на деца, в училищна възраст /92 бр/; Кризисния център за деца /5 бр/ и 14 деца настанени Преходни жилища за деца и младежи. Общата стойност на средствата, предоставени на Община Пловдив от Фонд “Социална закрила” към МТСП е 55 500 лв. с ДДС, се посочва още в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply