Народното събрание отпусна пожизнено, в размер на 700 лв. месечно, държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на четирима творци. Това са Антраник Шаварш Арабаджиян /Астор/ – илюзионист, “Доктор хонорис кауза” на магичните науки на БАН; Димитър Георгиев Коруджиев – писател, културен деятел и общественик; Ивайло Димитров Балабанов – поет; и Янко Христов Миладинов – композитор, аранжор, изпълнител, диригент.


Решението беше взето единодушно със 111 гласа “за” по предложение на Министерския съвет.
Средствата, необходими за тези пожизнени държавни парични награди, се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата.


Share Follow

Leave A Reply