Парламентът прие промени в закона за българските лични документи на първо четене. За измененията гласуваха 93 депутати” за”, без “против” и “въздържал се”. Според промените открадната или изгубена лична карта, която е била обявена за невалидна, няма да може отново да се обяви за валидна. Целта от една страна е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни български документи за самоличност, отразени в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на причината, поради която са били обявени за невалидни.

снимка: telemedia.bg

“Внесеният законопроект е важен. Не е малко процентът на случаите, при който един валиден документ, който е загубен, се обявя за откраднат”. Това заяви Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ. Това повдига процентът на неприключени производства, защото в последствие документът бъде връщан на съответното лице, поясни той. Ще има ясна отчетност на всеки издаден документ. Ще се предотврати практиката, при която едно лице да има два документа за самоличност, каза Ципов. По този начин се цели да се постигне съответствие на информацията за документите, налична в информационната система на МВР, на Интерпол и на Шенгенската информационна система.

снимка: БГНЕС

След приемането на Закона председателят на Народното събрание Цвета Караянчева направи поименна проверка в пленарната зала, която не установи наличие на кворум за това заседанието беше закрито.


Share Follow

Leave A Reply