Потушен е пожарът в химическия комбинат „Свилоза“ в Свищов, където за три денонощия изгоряха хиляди кубически метра дървесина, предназначена за суровина за производство на целулоза. Няма обгазяване на града, тепърва ще се изчисляват щетите от пожара.

„Вече няма пламъчно горене, локални пропушвания има на места. Оттеглят цялата налична техника и огнеборците и остават там да дежурят само автомобилите на ведомствената противопожарна служба“. Предстои ревизия на складовете за дървесина в „Свилоза“, за да се изчисли количеството дървен материал, който е изгорял и какви са щетите. Продължава разследването на причините за пожара, проверяват се всички версии, включително умисъл и застрахователна измама.


Share Follow

Leave A Reply