Със заповед на министъра на правосъдието Десислава Ахладова днес бе обявен конкурс за вакантни 36 места за длъжността “държавен съдебен изпълнител“ в общо 33 съдебни райони в страната, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

снимката е илюстративна

Кандидатите могат да подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”, за което ще има изрично съобщение на сайта на Министерството на правосъдието в рубрика “Кариери”.

снимка: informo.bg

Конкурсът ще се състои от писмен и устен изпит. Писменият изпит под формата на тест ще се проведе в сградата на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. “Славянска” № 1 на 15 ноември 2020 г., с начален час 10.00 часа.

снимка: pixaby

В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и публикувана на интернет-страницата му – www.justice.government.bg най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит. Заповедта на министър Ахладова можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието в рубрика „Кариери“.


Share Follow

Leave A Reply

  • Мета