Националният щаб за гражданска защита удължи срока на временната забрана за преминаване на границата на Хърватия. Това означава, че тя ще продължи да действа до 30 септември, съобщи МИА. Ограниченият режим засяга преди всичко граждани на трети държави, а тези на Европейския съюз и на страните от Шенгенското пространство могат да преминават безпрепятствено.

Хърватските медии информират, че определени категории чужди граждани и лица без гражданство на ЕС могат да пресекат границата, а подробности за условията са публикувани на интернет страницата на МВР.


Share Follow

Leave A Reply