Проектът за изграждане на АЕЦ ”Белене” ще продължи оттам откъдето е спрял по отношение на издадените лицензии. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол. Тя отбеляза, че проектът се забавя заради пандемията от коронавируса.

снимка: AtomInfo.BG

“По отношение на АЕЦ “Белене” ние стриктно спазваме решението на българския парламент. На първо място през месец юни 2018 г. бяха взети две решения- едно от страна на Народното събрание, впоследствие беше взето решение на Министерски съвет, свързано с възобновяване на действията по търсене на възможност за изграждане на проекта “Белене”, каза министър Петкова, като допълни, че в изпълнение на решение на Народното събрание, тя е предприела необходимите действия, както и колегите ѝ от БЕХ и НЕК. По думите ѝ е разработена и процедура за избор на стратегически инвеститор. “Към настоящия момент се намираме на етап 5 от процедурата, а именно  – разработване на информационен меморандум и връчен на участниците, които са включени в кратката листа. Това са няколко комапнии”, отбеляза Петкова, като посочи, че е било подписано споразумение за конфиденциалност и им е бил предоставен информационния меморандум. Предстои да им бъде осигурен достъп до информационната зала на проекта, която е ситуирана в НЕК.

НЕК
снимка: БГНЕС

Тя отбеляза още, че по отношение на Агенцията за ядрено регулиране, именно в изпълнение на решението на Народното събрание, НЕК е провел кореспонденция с Агенцията и е отправил запитване, в резултат на което е получил писмен отговор от 6 декември 2018 г. “АЯР счита, че актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват действието си. Титулярът НЕК може да черпи права от тях. Такива са издадените от АЯР и влезли в сила актове заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР счита, че при практическото подновяване на действието относно реализирането на проекта, процесът на лицензиране би следвало да продължи”, каза още Теменужка Петкова. По думите на министъра в старата също не е посочено къде ще бъде новата ядрена мощност. “Надейте да използвате тази тема и да правите политически внушения”, изтъкна тя.


Share Follow

Leave A Reply