България заема 44-то място сред 193 държави според Индекса за развитие на електронното правителство (EGDI) в доклад на Организацията на обединените нации (ООН), съобщава Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). За първи път страната ни влиза в категорията много висока степен на развитие на електронното управление, заедно със страните от европейската регионална група Чехия, Словакия, Латвия, Хърватия, Унгария и Румъния. Според данните в доклада на ООН България, заедно с останалите в тази категория държави, демонстрира последователност и напредък в разработването на стратегически документи в областта на електронното управление и в координацията и предоставянето на електронни услуги, пише в съобщението.

снимка: ДАВИД Холдинг АД

Страната ни бележи осезателен напредък и при Индекса за е-участие, като се покачва в класацията с цели 12 позиции и от 35-о достига 23-то място сред 193 държави. Данните ясно показват, че правителството взема предвид коментарите и запитванията на гражданите, предоставени посредством интернет, повече от преди, отчитат в ДАЕУ. Проучването и измерването на развитието на електронното правителство се провежда от Департамента по икономически и социални въпроси на ООН. Първото му издание е от 2003 г. От 2008 г. излиза веднъж на две години.


Share Follow

Leave A Reply