В 15 детски градини и училища ще бъдат извършени ремонтни дейности със средства, отпуснати от Общинския приватизационен фонд. Това реши днес Съветът за управление на Специализирания общински приватизационен фонд /СУСОПФ/, който проведе онлайн заседание в новия си състав с председател Стефан Марков.

Решението за отпускане на 1,689 млн. лв. от Фонда трябва да бъде потвърдено от Столичния общински съвет тази седмица. Списъкът с училища и детски градини, нуждаещи се от ремонт на материалната база е изготвен на основание постъпили в СО искания от районни кметове, директори и родителски настоятелства, както и след извършени огледи на място и препоръки в техническите паспорти на сградите, пише в доклад до СОС зам.-кметът по строителството д-р инж. Ангел Джоргов. Учебните заведения са разположени в 11 столични района – Средец, Сердика, Слатина, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Витоша, Люлин, Връбница, Панчарево и Банкя.

снимка: Златина Йовкова, БНР

Необходимите ремонтни дейности са от различно естество – конструктивно укрепване на сградни елементи, ремонти на покриви и дворове, подмяна на водопроводни, противопожарни, отоплителни и електро инсталации, обновяване на кухненски блокове, преустройства на сгради за обособяване на нови групи към детски градини. Приетото от СУСОПФ предложение е в изпълнение на последователната политика на СО за обновяване и модернизиране на материално-техническата база на образователната инфраструктура в столицата.


Share Follow

Leave A Reply