Финландия промени условията за влизане в страната за български граждани, съобщават от външното ни министерство. По време на граничните проверки служителите ще изискват по преценка представяне на необходими документи. Допуснатите във Финландия български граждани ще бъдат поставяни под препоръчителна 14-дневна карантина.

снимка: Getty Images

От 19 септември гражданите на Република България ще бъдат допускани във Финландия само в специално изброените случаи:

  • влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия и членовете на техните семейства;
  • транзит през Финландия;
  • пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;
  • дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;
  • лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).

снимка: Shutterstock

При нужда, българските граждани могат да се свържат с посолството на Република България в Хелзинки в работно време на: (+358 9) 458 4055, (+358 9) 458 4035, а в извънработно време на: (+358) 44 055 0547. Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.


Share Follow

Leave A Reply