Европейската комисия представи днес нови правила за миграцията и убежището, с които са надява да накара държавите членки солидарно да споделят отговорността за мигрантите в ЕС, но приносът на всяка страна ще се определя много по-гъвкаво.

снимка: БГНЕС

Новите правила на Брюксел включват няколко важни момента:

  • Нова гранична процедура с предварителен задължителен скрининг, който обхваща идентифицирането на всички мигранти, които преминават външните граници на ЕС, проверка на здравословното им състояние, снемане на отпечатъци и регистрацията им в обща база данни. Предвижда се ускоряване на процедурата по определяне дали кандидатът има право на убежище, или трябва да бъде върнат в страна, от която идва.

  • Споделяне на отговорността и солидарността между държавите. Всяка държава членка, без изключение, ще трябва да действа солидарно в справянето с миграцията, но Европейската комисия предлага гъвкава система на солидарност. Държавите, които не искат да приемат мигранти, могат да спонсорират връщането на тези, които нямат право на престой в Европа. Механизмът за споделяне на солидарността между държавите ще включва различни сценарии на действие – при спасителни операции, по кризи и при засилен бежански натиск към отделни държави.
  • По-ефективна правна рамка, по-силна роля на европейската гранична и брегова охрана и създаването на позиция координатор на ЕС за миграцията.

Share Follow

Leave A Reply