Започва изграждането на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия на територията на Царево, Ахтопол и Лозенец.  Реализацията е по проект „„Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион – предотвратяване на пожари”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на МВР.


Системата ще включва няколко сирени, част от които ще са на територията на Царево, Ахтопол и с. Лозенец и с тях ще се надгради националната система за оповестяване на населението, коментира водещият партньор в трансграничния проект Младен Петров, директор на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” в МВР. По думите му „сирените се ползват за превенция при наближаване на огъня към населените места. С тях ще се направят няколко тренировки и при необходимост – с различни сигнали, населението ще бъде оповестено в случай на опасност”.

снимка: БГНЕС

Подобна система за наблюдение на горските пожари ще бъде изградена и в турската част на Странджа – общините Визе, Къркларели и Демиркой, допълни представителят от турската страна – партньор по проекта – Ердан Шахан, зам.-директор на регионалната дирекция по горите в Истанбул. Той обясни, че горите, разположени в област Къркларели /турската част на Странджа/, ще бъдат наблюдавани, чрез система от дронове и за целта са закупени две мобилни средства. Участниците бяха поздравени от зам.- областния управител на Бургаска област Владимир Крумов, който изтъкна важността от създаването на единна система за мониторинг на горските пожари в Странджа, без планината да се дели на българска и турска. Крумов припомни последните случаи на горски пожари, датиращи от миналия месец, когато в гасенето се включиха пожарникари, горски служители и много доброволци, за да предотвратят риска от разпространяването му през границата. В този смисъл той акцентира върху възможността, която дава трансграничният проект – двете страни ще наблюдават за аналогични рискове за околната среда; дейността им ще бъде насочена към управлението на горските ресурси и защита на населението; съвместната работа ще повиши нивото на местния капацитет и експертиза за управление на риска. Реализацията на този проект е много важна за нашия регион – един от най-пожароопасните райони в България. Странджа е обща планина, което значи, че и отговорността за нейното опазване е обща грижа – българска и турска, допълни още Владимир Крумов, пожелавайки на участниците успех и упоритост в осъществяването на поставените цели. Продължителността на проекта е 19 месеца, като общата стойност е 581 524.57 евро. Заложената цел е увеличаване на интервенциите в областта на превенцията и управление на риска, както и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция.


Share Follow

Leave A Reply