Близо 28 милиона лева за обезщетения в сферата на образованието отпусна правителството, за да обезпечи плащания за месеците юли и август но Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”.

Допълнително по бюджета на МВР се осигуряват 11 милиона за плащания по договори свързани с издаване на българските лични документи.


Share Follow

Leave A Reply