Министрите на земеделието на Европейския съюз се споразумяха да отделят част от масивния бюджет за земеделска политика на ЕС за програми, които защитават околната среда, съобщава Ройтерс. ЕС е към края на двугодишната борба за преразглеждане на своята селскостопанска политика, за да се опита да я приведе в съответствие с ангажиментите на съюза по отношение на изменение на климата, като същевременно подкрепя поминъка на фермерите.

снимка: БТА

Селскостопанската политика като цяло ще използва приблизително една трета от бюджета на ЕС в общ размер от 1,1 трилиона евро за периода 2021-2027 г., който ще бъде разделен между директни плащания за фермери и друга подкрепа за развитие на селските райони. Министрите се съгласиха, че 20% от плащанията за фермери ще бъдат предназначени за зелени схеми като биологично земеделие или агролесовъдство. Земеделските производители няма да имат достъп до парите за други цели.

снимка: www.alltech.com

Новата политика ще започне от 2023 г., като министрите се договориха за двугодишна пилотна фаза за зелените схеми, което означава, че те ще станат задължителни от 2025 година.


Share Follow

Leave A Reply