Парламентът одобри на второ четене промените в Закона за регистър БУЛСТАТ. Със законопроекта се цели по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни. Принципите са заложен и в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията преобразува ЕИК за физическите лица от 10-значен на 9-значен код.

снимка: БГНЕС


Share Follow

Leave A Reply