За тази година имаме заложени близо 70 млн. лв. за изграждане на детски градини и ясли, работим изключително активно и за възстановяване на Княжевския лифт. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. „Хората с право изискват все повече и да става все по-бързо, но за това трябват инвестиции и последователна работа и средства. Най-важното е, че третата ни стратегическа цел е изграждането на детски училища и ясли. За тази година имаме заложени близо 70 млн. лв. и заложени 45 обекта в 23 от 24 района в София. Трябва да вървим напред и в районите, които се развиват, да могат да се изграждат детски градини. Тази програма е приета от Общинския съвет за 3 години. София е град на развитие, където идвам много млади семейства от страната и по този въпрос трябва непрекъснато да се работи. По тази програма ще можем да осигурим местата за децата между 3 и 6 години. Тези средства се предоставят на кметовете на районите, които да правят процедурите и да контролират строителството. 7 училищни сгради изграждаме и в две от тях строим физкултурни салони. С тях завършваме с решаването на проблема, като ни остава едно, с липсата на физкултурни проекти в училищата“, посочи Фандъкова.

„Винаги има проблеми при строителството. За мен има две важни неща – строг контрол при строителството и когато има проблем, той да бъде отстранен не за сметка на софиянци, а за сметка на изпълнителя. Обемът на работа е огромен и се получават такива проблеми. Предложи ли сме и законови промени, но трудно се защитават. Промените, които сме предложили, са свързани със засилване на контрола от строителите, проектантите и надзорните фирми, за да няма прехвърляне на отговорност. Ако питате мен, по-голямата част от фирмите не трябва изобщо да работят. Важно е да се заложат механизмите за по-строг контрол“, заяви тя.

снимка: БГНЕС

„Работим изключително активно за възстановяване на Княжевския лифт. Няма необходимост за промяна в плана за управление на Витоша, за да бъде възстановен лифтът. Вече имаме много ясна координация и очакваме до ден – два и съгласуването от РИОСВ на заданието за изработване на специализиран подробен устройствен план. Вече е получен отговор от Агенцията по горите, след което ще трябва собственикът да внесе проектът за съгласуване в Агенцията по горите възможно най-бързо. Това първи вариант е по-бавен заради устройствения план. Вторият вариант е да се обнови в съществуващото трасе и съществуващите стъпки. Работим и по този сценарий, защото би дал възможност за по-бърза работа. Когато работата започне, ще можем да кажем конкретен срок. Големият проблем е преди започването на работата и смятайте, че вече е решен. Разбирам, че желанието на собствениците е за промяна в плана, но ще настоявам докрай собствениците да свършат работата или да кажат, че няма да я свършат, за да търсим други варианти“, заяви Фандъкова.


Share Follow

Leave A Reply