Без парно отопление са пернишкия квартал „Мошино” и част от квартал „Изток”. Топлоподаването е спряно заради две големи аварии на главна топлопреносна магистрала „Север“, съобщава местната „Топлофикация“.

снимка: news-bulgaria.info

Повредите водят до големи загуби на топлоносител и опасност от увреждане на сгради. Работи се по отстраняване на течовете.


Share Follow

Leave A Reply