Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от днес, а от утре – 25 януари и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници, съобщиха от Столична община. Срокът, в който може да се ползва 5 на сто отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април, при условие че цялата дължима сума се внесе наведнъж. До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако местните си данъци и такси се плащат на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва за забавяне, са:

  • Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска.
  • Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

снимка: iStock

Ставките за местните данъци и такси не са променени и през 2021 г. и са същите като през миналата година. Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през портала на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет.


Share Follow

Leave A Reply