Министерството на външните работи на Конфедерация Швейцария даде принципно съгласие за  откриване на избирателни секции за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в посолството ни в Берн и в постоянното ни представителство в Женева, както и разрешение за откриване на избирателни секции извън  дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Temblor.net

Швейцарската страна обръща внимание, че  трябва да бъдат спазени всички противоепидемични мерки по време на избирателния процес в избирателните секции, както и извън тях. Тези, които са извън дипломатическите и консулските представителства на Република България, трябва да отговарят на изискванията както на конфедерацията, така и на кантоналните, за достъп до обществена сграда в условията на пандемия от коронавирус.


Share Follow

Leave A Reply