Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2021 г. e в размер на 33 076 933 лева. На 2 140 000 лева възлиза целевата субсидия от републиканския бюджет, 486 834 лева от приватизация, а 1 152 276 лева са от собствени бюджетни средства. Преходният остатък от бюджета е в размер на 426 113 лева.

снимка: Община Велико Търново

 

В Бюджет 2021 като резерв за непредвидени и неотложни разходи са предвидени 522 579 лв.
Общо 246 480 лв. са предназначени за текущ ремонт на детски градини на територията на община Велико Търново.


Share Follow

Leave A Reply