Предложението е внесено от 14 общински съветници на 12 февруари. Въпросът е формулиран по следния начин:  „Съгласни ли сте с двугодишен мораториум на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационното оборудване, работещо по стандарт 5G на територията на община Ямбол?“.Веднага след постъпване на предложението беше насрочено и заседание на Комисията по законност, обществен ред и противодействие на корупцията. Постъпили са становища по предложението и от кмета на Ямбол, от юрист и от Комисията, съобщи кореспондентът на Радио Стара Загора Румяна Стефанова.

снимка: БНТ

Становището на кмета на община Ямбол е за отхвърляне на искането на общинските съветници, защото според него не е в правомощията на Общински съвет да налага мораториум върху изграждането на определени съоръжения на територията на общината, а ако те представляват опасност за живота и здравето на хората това следвало да се реши на национално ниво чрез законодателна инициатива. Ако това обаче застрашава живота и здравето на жителите на конкретна община, то би трябвало въпросът да бъде решен на национално ниво.

снимка: mobilebulgaria

Становището на адв. Женя Каяли е, че е спорно дали въпросът на искания местен референдум е от компетентността на органите за местно самоуправление. Според нея въпросът на искания референдум е незаконосъобразен и затова следва да бъде отказано провеждането му.Комисията пък отхвърля като незаконно искането, внесено от общинските съветници. Тя има насрочено второ извънредно заседание днес преди провеждането на сесията.Извънредното заседание на Общински съвет ще се проведе от 16,30 ч. Решението според становищата, което е предложено на общинските съветници е за отхвърляне на предложението.


Share Follow

Leave A Reply