През март стопанската конюнктура в страната e отчела подобряване за трети месец пореден от началото на годината, заличавайки влошаването в края на предходната година, показва последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на бизнес климата през март има при всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, услуги и търговия на дребно, предава БНР

снимка: БГНЕС

Общият показател на бизнес климата нараства през март с 2,1 пункта спрямо февруари, когато се повиши с 1,8 пункта. По този начин показателят на стопанската конюнктура поднови своя отскок от рекордните дъна през миналия март и април (по време на първия пандемичен локдаун), когато индексът на бизнес климата се срина драматично с близо 50 пункта. През април 2020 г. той се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година, когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета “Виденов” Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през март с 2,1 пункта след стабилизация през февруари, като последната анкета на НСИ отчита подобрение на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях през последния месец има известно ускоряване на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активно през следващите три месеца, съобщава БНР Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от страната и чужбина. По отношение на продажните цени промишлените мениджъри не очакват повишение през следващите три месеца.

снимка: БГНЕС

През март 2021 г. показателят “бизнес климат в строителството” нараства с 3,8 пунктаслед повишение с 3,6 пункта през февруари, като подобрението е в резултат на по-оптимистични оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Последната анкета на НСИ регистрира увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец, като предприемачите в сектора отчита благоприятни прогнози за дейността на отрасъла през следващите три месеца. Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, конкуренцията в браншна  други, като през март обаче се забелязва понижение на негативното им влияние. По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят равнището си през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ, предава БНР

През март съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 1,7 пункта след стабилизация през предходния месец. Подобрението на нагласите в сектора се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Позитивни са и мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца. Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, посочена от 64,3% от търговците, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Относно продажните цени в отрасъла са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голямата част от търговците на дребно да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.


Share Follow

Leave A Reply