„Наш дълг е да осигурим достойно възнаграждение за преподавателския труд, за да се върне респектът към професията. Заплатите на учителите се увеличиха през последните четири години от 90% на 125% от средната за страната и гарантираме, че техният размер до 2025 г. ще бъде 2500 лева, а за университетските преподаватели – 2800 лева. Повишаването на доходите в образователната система и нейното модернизиране са основен наш ангажимент и занапред. Това заяви по време на онлайн среща с учители и директори на учебни заведения от Плевенска област проф. д-р  Григор Горчев, водач на листата на ГЕРБ и СДС в града.

„Пандемията донякъде амортизира и ампутира образованието, най-вече медицинското образование, но пък ни научи да работим в електронна среда, което е крачка напред и основа, над която ние да надграждаме и да модернизираме образованието”, добави още той. „Предстои да се работи за това държавата, общините и училищата съвместно да формулират основните политики и инициативи за развитие на регионите, така, че те да са от пряка полза за хората. За нашия регион е много важно развитието на дуалното обучение.“

 

„При срещите ми с бизнеса в областта се поставя въпросът за липсата на квалифицирани кадри, затова за Плевен виждам потенциална възможност за развитието на дуалното обучение. Заложили сме и програма за квалификация на преподаватели по дигитална креативност. Засилва се работата с информационни технологии и за програми, базирани на изкуствен интелект и подготовката на преподаватели за системата на училищното образование”, каза пред участниците Мирослав Петров, втори в листата на ГЕРБ – СДС в Плевен. По време на срещата Албена Тотева, кандидат за народен представител и директор на РУО – Плевен, направи презентация с постигнатото досега в образователната система, като заяви, че поетите от правителството ангажименти са изпълнени – двойно увеличение на учителските възнаграждения, механизмът за обхващане и интеграция на децата и учениците в образователната система, модернизиране на образователната и материалната инфраструктура. Изграждат са модерни STEM центрове в над 260 училища, като са осигурени през последните две години 40 млн. лв. „Ще бъде утвърдена политиката за инвестиции в образованието. Учителските заплати ще се поддържат на равнище от над 125% спрямо средното за страната възнаграждение, защото само така може да бъдат мотивирани и бъдещите млади специалисти в образователната сфера.

В програмата на ГЕРБ и СДС по отношение на образованието е наблегнато на надграждане на постигнатите цели и успешни практики от отминалия мандат. Целта е всички направени до сега реформи, мерки, механизми, да бъдат продължени и надградени. Доброто образование означава добро икономическо развитие на страната ни”, каза още Албена Тотева. 


Share Follow

Leave A Reply