Съдийската колегия на ВСС отложи избора на трима председатели на районни съдилища и назначения на магистрати заради мораториума, наложен на 22 април от Народното събрание. Членовете на колегията проведоха обсъждане какви действия да предприемат – дали да отложат, или да спрат назначенията, като накрая решиха те да бъдат отложени, както и да не се повишават магистрати, докато не се произнесе по въпроса Конституционният съд. Мораториумът беше насочен към определени действия на Министерски съвет, но ефектът му засяга и съдебната система.

снимка: БГНЕС

Причината е, че той ограничава избора или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, каквито са – съдиите, прокурорите и следователите, както и председателите на ВКС, ВАС и Главният прокурор, а също и членовете на ВСС и инспекторите в Инспектората към ВСС.


Share Follow

Leave A Reply