Очаква се ръководството на Александровска болница да излезе с коментар за публикуваните от Министерството на здравеопазването резултати за финансовото й състояние.

снимка: Александровска болница

Вчера стана ясно, че загубите на болницата ​за 2020 г. е в размер на 65 млн. лв. Констатирана е трайна тенденция за влошаване на финансовото състояние през последните 10 години. За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата. По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа. Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл.18, ал.2 от „Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД“.


Share Follow

Leave A Reply