Започва нова процедура за избор на шестима европейски делегирани прокурори, които да заменят шестимата от първата процедура, които бяха отхвърлени от Колегиума на Европейската прокуратура. Рестартирането на процедурата беше обявено по време на посещението в София на европейския главен прокурор Лaypa Kьoвeши. В 30-днeвeн срок от публикуването на днешното решение на страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС) кандидатите ще могат да подават лично, по пощата или по електронен път заявление за участие.

снимка: БГНЕС

Изискванията към тях са да приложат мотивационно писмо, удостоверение за владеене на английски език и документи за стаж, като не се уточнява дали той да е само прокурорски. След преценка за допустимост, кандидатите ще бъдат изслушани от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и шестимата най -добре представили се ще бъдат предложение за одобрение на европейския главен прокурор.


Share Follow

Leave A Reply