От днес започва поставянето на новите екостикери на автомобилите до 3,5 тона. Той ще се получава след преминаване на технически преглед. Стикерът с вграден чип ще се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобили – зад огледалото за задно виждане.

В електронния чип ще се съдържа цялата информация за самия автомобил – марка, модел, регистрационен номер, шаси и километраж. На екостикера ще се отбелязва еко-категорията на автомобила. Най-високата 5-а група ще включва електрически, хибридни автомобили, които не замърсяват околната среда. Останалите ще бъдат групирани от първа до четвърта – в зависимост от датата на първата регистрация, екологичната норма, определена от завода производител. Категория Евро-6 попада в четвърта екологична група.


Share Follow

Leave A Reply