Депутатите гласуваха промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Във вторник точките бяха обсъдени и гласувани в комисия. Според гласуваните промени сред правомощията на председателя на парламента в новия правилник ще бъде да назначава и освобождава главния секретар със срок до избирането на председател на следващото Народно събрание. Председателят на парламента ще назначава и освобождава още служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение.

снимка: БГНЕС

Депутатите решиха още парламентарни групи да не могат да се разделят или сливат. Народните представители, нечленуващи в парламентарна група, няма да могат да образуват парламентарни групи, а съществуващи парламентарни групи не могат да се сливат или разделят. Текстовете предвиждат още един народен представител да може да членува само в една парламентарна група. Той може да напусне парламентарната група като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание. При напускане на групата депутатът губи мястото си като представител на съответната парламентарна група в постоянните комисии и други изборни длъжности в Народното събрание. Народен представител, напуснал парламентарна група, не може да заявява принадлежност и не може да бъде приет за член на друга група.

снимка: БГНЕС

По отношение на броя и вида на парламентарните комисии, народните представители решиха да има 21 постоянни комисии. До този момент броят на постоянните комисии бяха 23. Сред комисиите с постоянен характер в 46-ото НС ще работят: Комисия по бюджет и финанси, Комисия по конституционни и правни въпроси, Комисия по икономическа политика, високи технологии и туризъм, Комисия по енергетика и климат, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по външна политика, Комисия по въпросите на ЕС, Комисия по отбрана, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по земеделие, Комисия по околна среда и води, Комисия по здравеопазването и други.
По тази точка председателят на НС Ива Митева коментира:  „тръгнахме от 16 комисии, но май се провалихме“.

снимка: БГНЕС


Share Follow

Leave A Reply