Три програми за развитие на науката у нас ще започнат да се изпълняват през следващата година, ако бъдат одобрени от правителството, съобщават от Министерството на образованието.
Програмите с общ бюджет в размер на 20 млн. лв., по които ще работят висши училища, Българската академия на науките и други научни организации, са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември.

снимка: БГНЕС

По първата програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ ще се стимулира партньорството между БАН и Факултета по математика и информатика на Софийския университет, а целите са две – задържане на младите таланти у нас и привличане обратно в страната на перспективни български учени от чужбина.

Програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания “ ще създава стимули учените от висшите училища и научните организации да публикуват изследванията си в издания с голям международен престиж.

По третата програма – „Сигурност и отбрана“, разработена по заявка и с подкрепата на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, ще могат да се развиват иновативни системи за управление на антитерористичната дейност и на киберсигурността.


Share Follow

Leave A Reply