„Процедурата по избор на концесионер на летище София е приключила. Тя е била предмет на съдебно обжалване. Потвърдена е както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от ВАС. Концесионният договор е подписан през юли миналата година. Концесионер е дружеството „СофКънект АД”. Това заяви от парламентарната трибуна служебният министър на транспорта Георги Тодоров. По думите му страните по договора са изпълнили всички предварителни условия и концесионерът е поел ефективното управление на летището през април тази година.

„Концесионерът е платил първоначалното концесионно възнаграждение в размер на 281 210 535 евро без ДДС. Средствата са постъпили директно в държавния бюджет”, подчерта министъра. Той допълни, че Генералната дирекция на ЕК е издала писмо, с което се прави предварително заключение на службите на еврокомисията, че с концесионният договор и неговото планирано изменение не се предоставя държавна помощ на определения концесионер на летище София. “За проследяване на изпълнението на концесионния договор съм създал нарочна комисия за контрол. Като министър направих няколко срещи с концесионера. На тях изразих липсата на удовлетворение от състоянието на летището към този момент. Изрично и категорично съм заявил, че очаквам и настоявам за бързи и видими резултати по този въпрос”, каза още министър Тодоров.

Иначе в началото на заседанието Рамадан Аталай от ДПС предложи от дневния ред да отпадне изслушването на министъра на енергетиката Андрей Живков. Поводът за предложението му бе техническа грешка в изписването на номера на директивата. Предложението му не бе прието от депутатите в пленарна зала и изслушването на министъра на енергетиката остана в дневния ред. Освен него се очаква депутатите да изслушат и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев.


Share Follow

Leave A Reply