Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2020 г. възлизат на 26,288 милиарда евро по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

снимка: БГНЕС

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 11,653 млрд. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с ПЧИ за 5,298 млрд. евро.

Увеличение на ПЧИ през 2020 г. се наблюдава в отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като относителният им дял към общите преки чуждестранни инвестиции нараства с 4,2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в промишлеността намалява с 1,0 пункт спрямо 2019 година.


Share Follow

Leave A Reply