От първи септември пенсионните дружества започнаха изплащането на вторите пенсии за навършилите обща възраст за осигурени лица, родени след първи януари 1960 година.

Когато навършат общата пенсионна възраст осигурени лица имат право да получават средства от партидите си. Даниела Петкова от Управителния съвет на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване поясни:

„Единствено след като човек е навършил възрастта. Не отчитаме и не влияе върху правото на пенсиониране трудовият стаж така, както е в първият стълб“.

Втората пенсия не се плаща автоматично, става след сключване на договор за избор на пенсионния продукт. Осигуреният избира няколко варианта от пожизнената пенсия. Изплащането се разсрочва при недостатъчно средства, а при до 900 лева парите се плащат еднократно. Петкова уточни, че се актуализират ежегодно вторите пенсии.

„Актуализацията на пенсиите най-малко веднъж годишно е законов регламент“.

Формулата включва постигнатата доходност от средствата на хората, от която се изважда определената техническа лихва.

„Минимум 50 процента от тази разлика, би могла да бъде и сто, задължително се използва за актуализиране на пенсията“.

Пенсията може да бъде преизчисляване освен, че се актуализира, ако пенсионерът продължи да работи и да трупа пари във фонда.

„Всеки човек сам преценява, лично, дали да добави тези новонатрупани пари, след като се е пенсионирал, към фонда за изплащане на пенсии. В такъв случай пенсията се преизчислява“, каза Даниела Петкова.

Това съобщи БНР.


Share Follow

Leave A Reply