Днес честваме 136 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, разделени след Берлинския конгрес от 1878 г., когато Източна Румелия остава в пределите на Османската империя. През 1880 г. е създаден Български таен централен революционен комитет, чиято задача е да осъществи съединението. Учредяват се и комитети „Съединение“, за да се координира работата с местното население. През 1885 г. начело на БТЦРК застава Захарий Стоянов. В негово лице всички виждат организатора и двигателя на събитията. Захарий Стоянов подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър I Батенберг. Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември 1885. В ранната утрин на 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Въстаниците арестуват областния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който възкликва: „Аз съм българин, и аз съм за Съединението!”.

Гаврил Кръстевич

Гаврил Кръстевич

Захарий Стоянов телеграфира на Димитър Петков, тогава лидер на Народнолибералната партия:

„Всичко благополучно. Едва ли историята знае подобен преврат, който да се извърши не само без капка кръв, но и без казване на една неприлична дума между победители и победени.“

Телеграмата е възприета като официално съобщение за Съединението, публикувана е в три от водещите вестници.

Захарий Стоянов

Захарий Стоянов

Захарий Стоянов получава възторжени поздравления. П .Р. Славейков пише: „Дерзайте! Симпатиите на целия народ са с вас! Делото е патриотическо. Надявам се да бъде успешно.“ Стоянов получава и поздравителни телеграми от редица вестници и видни общественици. Два дни по-късно Княз Александър I Батенберг утвърждава с манифест присъединяването на Източна Румелия към Княжеството България. Батенберг приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Съединението е признато през 1886 г. с подписването на Българо-турска спогодба.

5052305

Днешният ден е обявен за официален празник на България с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. В Пловдив традиционно се организира богата празнична програма в деня на Съединението – национален празник и празник на града.

Съединението прави силата. Честит празник, българи!


Share Follow

Leave A Reply