277 проверки във връзка със спазването на противоепидемичните мерки на територията на страната са извършили здравните инспектори на РЗИ-София през изминалата седмица. Проверени са 251 обекта с обществено предназначение. Издадени са 262 предписания.

снимка: БГНЕС

РЗИ-Ловеч е извършила 193 проверки. Обект на проверките са били 10 заведения за обществено хранене, 40 търговски обекта, както и 63 обекта с обществено предназначение. 179 проверки на различни обекти са извършили инспекторите в Пловдив. РЗИ-Пазарджик е проверила 80 заведения за обществено хранене, 135 търговски обекта, 60 обекта с обществено предназначение, като в резултат на проверките са издадени 22 предписания. 162 проверки отчита за седмица РЗИ-Монтана. Издадени са 330 предписания.

снимка: БГНЕС

РЗИ-Русе са проверили 150 обекта, РЗИ-Разград – 135. Здравните инспектори във Враца са извършили 126 проверки и са издадени 53 предписания. Проверени са 107 обекта с обществено предназначение. Инспекторите от РЗИ-Благоевград са извършили 124 проверки, от РЗИ-Стара Загора – 111, а от РЗИ-Търговище – 100 проверки. 110 проверки са извършени от РЗИ-Смолян. Издадени са 132 предписания. 87 заведения за обществено хранене, 171 търговски обекта, 100 обекта с обществено предназначение са проверили инспекторите от РЗИ-Ямбол миналата седмица. Издадени са 139 предписания. Инспекторите в Добрич са извършили 89 проверки, във Велико Търново – 101, в Хасково – 68. РЗИ-Перник са проверили 66 заведения за обществено хранене, 124 търговски обекта, 5 нощни заведения, 62 обекта с обществено предназначение, като са издадени 12 предписания. 62 проверки са извършени от РЗИ-Шумен, 61 от РЗИ-Габрово, 40 от РЗИ- Варна. 22 обекта с обществено предназначение са проверили здравните инспектори в Сливен, като общо направените проверки през изминалата седмица са 53. В Софийска област са извършени 43 проверки от здравните инспектори. РЗИ-Видин е проверила 36 обекта, РЗИ-Бургас – 34, РЗИ-Кюстендил – 35, РЗИ-Плевен – 26, РЗИ-Силистра – 24. В Кърджали са извършени 11 проверки и са съставени 20 предписания от здравните инспектори в града.


Share Follow

Leave A Reply