Започва новата учебна година, близо 60 000 първокласници ще прекрачат за първи път прага на училището. И тази година децата ще учат в условията на пандемията, породена от коронавирус и ще трябва да спазват дистанция, да носят предпазни маски, а стаите и помещенията да се дезинфекцират често. Образователният министър Николай Денков увери, че годината започва присъствено и само при преминаване в „тъмночервената зона“ на заболеваемост, което е 500 на 100 000 души заразени, учениците ще преминат онлайн. Освен това преди дни Денков издаде и заповед за провеждането на тържествата, които да са в различно време за отделните класове. Според заповедта на МОН празненствата за учениците поне от I, V и VIII клас се провеждат присъствено.

Директорите трябва да създадат организация за „стъпаловидно“ начало на празненствата в зависимост от броя на учениците в съответните класове. Обособяват зони за родителите на първокласниците и на учениците, които за първи път постъпват в училището, ако те желаят да присъстват на тържеството.


Около 5% от децата не са обхванати от образователната система и това продължава през последните пет години. По-важното е, че 25% от учениците след 7. клас не са си взели изпита по литература, а 45% – този по математика. Това са децата в риск. Те не са готови да преминат към 8. клас. Според последните разчети на МОН около 20 хиляди деца няма да започнат учебната година. Дистанционното обучение е катастрофално за тези, които не са мотивирани, смята образователният министър.


Share Follow

Leave A Reply