Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през август, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.9 процента. Това сочат данните на Агенцията по заетостта, предаде БТА. Спадът спрямо предходния месец е с 0.1 процента, а на годишна база е с 2.6 процентни пункта /от 7.5 през август 2020 г./. В сравнение с края на август 2019 – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.3 пункта. Регистрираните безработни в края на август са 160 707, което е с 4 427 по-малко от юли и с 85 067 или с 34.6 процента по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през август са се регистрирали нови 19 522 безработни, като те са с 929 души по-малко спрямо предходния месец, а спрямо август 2020 г. се наблюдава спад от 4 541 човека. Други 818 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

снимка: Pixabay

През август 15 422 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 434 спрямо юли и намаление от 8 126 спрямо същия месец на предходната година. Други 349 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 76.3 процента от започналите работа през август са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23.7 процента, следвани от търговията с 14.6 процента, хотелиерството и ресторантьорството с 9.5 процента, държавното управление – 5.8, строителството – 5.6, административните и спомагателните дейности – с 4.1, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3.6, селското, горското и рибното стопанство – 3.5, транспорта – с 3,2. 3 655 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 720 по програми и мерки за заетост и 2 935 – по схеми на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” /ОП РЧР/. Схемата “Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 33 000 безработни, като само през август са сключени трудови договори с нови 1377 безработни.
Продължава предоставянето на средства по познатата вече антикризисна мярка 60/40, реализирана по реда на ПМС 213/2021 година. По нея през месеца 2 566 работодатели са били одобрени от Агенцията за получаване на финансова подкрепа от държавата за запазване заетостта на 76 355 работили през юни или юли лица.

снимка: БГНЕС

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 16 276 или с 576 /3.7 процента/ повече от предходния месец и с 1 772 /9.8 процента/ по-малко спрямо същия месец на 2020 година. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост /26.1/, следват образование /19.8 процента/, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети /11.7/, административните и спомагателните дейности /10/, хотелиерство и ресторантьорство /9.3/ и държавното управление /5.4 процента/.

снимка: БГНЕС

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са преподаватели; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници.


Share Follow

Leave A Reply