В навечерието на новите избори две в едно се събудихме с “ново” служебно правителство. Съставено от същите служебни политици, които месеци наред управляваха държавата предизборно единствено и само в полза на президента Радев за сметка на всички важни за обществото проблеми. Те, разбира се, бяха възнаградени с “втори” мандат за послушанието.
Изключените от състава Кирил Петков и Асен Василев не са “понижени”. Напротив, тях ги очаква “редовна” политическа служба. Изглежда президентът е възприел концепцията за автаркия – самодостатъчност (бел. ред. Автаркията е държавна система, при която връзките с външния свят са силно ограничени или не съществуват.)

В случая президентът гради политическа среда, в която всички, които могат да съществуват, са част от неговия кръг – аватари, създадени и отгледани с цел да няма политически врагове, да бъде сам, а ,за да е сам, трябва да е самодостатъчен. Тази концепция (автаркията) обаче исторически доказано е напълно нефункционираща. Но пък в нашия политически живот аватарите и клиентелизма са на почит. Налудничавата амбиция на Радев доведе до
политическия парадокс, в който живеем в момента, при който всяка демократична конструкция е напълно опорочена – за Народното събрание съединението е невъзможна за осъществяване задача, за президента обединението е неудобна концепция, а служебното правителство е във втори мандат в служба на президента.

Така че, Г-н президент, “никой човек не е остров”, България не може да оцелее в политическата Ви самодостатъчност. И още нещо към всички политически субекти, които сега чегъртат и бият камбаната:
“никога не питай за кого бие камбаната; тя бие за теб”.


Share Follow

Leave A Reply