„Повече от 35% от учителите са ваксинирани поне с една доза, а карантинираните ученици и учители продължават да са под 1%. Най-много са във Видин – 1,58%, а най-малко във Враца – 0,26%. Това каза образователният министър Николай Денков след отквирането на академичната година, в Медицинския университет (МУ) в София. „При учениците ситуацията засега е спокойна – тези, които учат от дистанция заради заболяване или контакт, са по-малко от предишната седмица – 0,63%. Карантинираните паралелки и групи в детски градини са 211. Следим ситуацията всеки ден. Засега няма причина да се преминава масово към онлайн обучение“, посочи министърът.

Денков призова студентите да вземат възможно най-много от своите преподаватели и да използват максимално достиженията на световната медицинска наука. „Последните две години показаха как една медицинска криза може да прелее в икономическа, социална и политическа. Развитието на пандемиите многократно е променяло историята на Земята. Изчезвали са цивилизации, въздигали са се други според това как са реагирали на една или друга медицинска опасност. В този смисъл от вас като бъдещи медици зависи как България ще се справи с предизвикателствата и какво ще бъде нейното бъдеще“. Той поздрави всички преподаватели и студенти и им пожела успех през новата академична година в един от най-добрите университети в България.


Share Follow

Leave A Reply