Български лекарски съюз (БЛС) сезира прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за незаконосъобразни действия от страна на ръководството на НЗОК, съобщиха от БЛС. Незаконосъобразните действия от страна на ръководството на НЗОК са по прилагане на Закона за бюджета на НЗОК и Закона за здравното осигуряване, уточняват от БЛС.

снимка: БГНЕС

От БЛС посочват, че съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. неусвоените до 30 септември средства за здравноосигурителни плащания могат да се използват при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС, съответно БЗС. Проф. Петко Салчев заявява пред членовете на Надзорния съвет на 7 октомври, което е видно от стенограмата на заседанието следното: „До края на годината Надзорният съвет взима решения за преразпределение на средствата за какво ще стане, както си е по закон. Има две възможности, както винаги се е правило. Предлагаме на лечебните заведения да вземат авансово за януари, тъй като ние януари е декемврийското ни отчитане, за да могат да се покрият разходите през зимата. Другият вариант е – средствата се преразпределят по другите здравноосигурителни плащания, както си е по реда на закона. В МДД имаме очакван недостиг, при лекарите по дентална медицина също. Тъй че, ако останат средства, те ще бъдат разпределени с решение на Надзора“

Според БЛС, казаното от проф. Салчев е в нарушение на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. и повдига въпроса еднолично ли Надзора на НЗОК ще преразпределя средствата, игнорирайки договорните партньори БЛС и БЗС. Подобно поведение нарушава законодателството на страната и е опит за еднолично налагане на решения,които са в ущърб на колегите лекари, съобщава лекарският съюз. „БЛС категорично се противопоставя на опита за незаконно използване на средствата на здравноосигурените лица“, гласи изявлението.


Share Follow

Leave A Reply