Регионът на Брюксел се ангажира да стане град-регион с нулеви отпадъци в рамките на европейската програма „Градове с нулеви отпадъци“, предава EU Observer.

снимка: wikimedia commons

Това е първата столица в Северна Европа, която приема подобен план. Стратегията на региона включва ангажимент за намаляване на отпадъците с 20 процента на глава от населението до 2030 г. До края на 2022 г., наред с другите мерки, разделното събиране на биологични отпадъци ще бъде задължително за домакинствата и бизнеса. Стратегията „Нулеви отпадъци“ възниква в средата на 90-те години като резултат от усилията на природозащитни организации, национални и местни власти, граждани и индустрии да намерят устойчиво решение на все по-нарастващия проблем с отпадъците.


Share Follow

Leave A Reply