Работата на здравната система в последните години показа, че досегашният модел е изчерпан. Изключително важни са електронната информационна система, въпросът за кадрите, специализациите в здравеопазването и работните заплати, заяви доц. Георги Йорданов, член на Изпълнителното бюро на БСП, по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема „Здравеопазване“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Проф. Георги Михайлов, избран за народен представител от БСП, раздели предложенията на левицата на краткосрочни, средносрочни и стратегически. Той заяви, че средносрочните мерки са свързани с Бюджет 2022 г. и посочи кои са те: „Финансово осигуряване на статута на т.нар. „защитени болници“ – тези, които са в труднодостъпни региони. На второ място намаляване на ДДС за лекарствата на 9%, както и безплатни лекарства за деца до 14 години, увеличаване на средствата за превенция и контрол на социално значимите, и инфекциозни заболявания.

По отношение на стратегическите мерки Георги Михайлов обясни, че трябва да се решат два основни въпроса – управление и финансиране на системата, и тежкият кадрови дефицит. „Трябва да се направи детайлна оценка на труда с оглед достойно заплащане на специалистите и финансиране на дейности за лечебните заведения“, обясни той. На следващо място постави създаването на електронно досие на пациента, както и регионализация на здравеопазването и синхронизиране на системата на специализация и допълнителна квалификация. Към стратегическите мерки социалистът допълни още държавно финансиране на специализанти в световноизвестни центрове, които да са обвързани с договор за работа в България след това. Проф. Михайлов добави още съществена промяна в лекарствената политика, спешна модернизация на здравеопазването в направление майчинство и детство, създаването на Национална детска болница, както и премахване на търговския статут на лечебните заведения.


Share Follow

Leave A Reply