генерален директор на Европейската петролна асоциация