Има място за култура: Опера в Античния театър – OPERA OPEN 2019