„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани