light bulb whit calculator and euro coins” width=”2136″ height=”1424″ />

“От страна на регулатора беше ясно посочено, че една от причините е свързана с покачването на цените на въглеродните емисии, знаете, че те рязко се покачиха. Това е един фактор, който няма как да не бъде отчетен. Така че регулаторът в рамките на своята компетентност и на своите правомощия, е определил такава цена на електрическата енергия на база на разходите, които дружествата производители на енергия са заявили“, допълни енергийният министър.


Share Follow

Leave A Reply